NCE Aquatech Cluster – oppstart 1.1. 2017

Den 20. juni 2016 fikk akvARENA og Smart Water Cluster sitt felles nye klyngeprosjekt, Aquatech Cluster, tildelt status som NCE. Den nye klyngen teller mer enn 100 bedrifter og representerer en omsetning på på nærmere 50 milliarder kroner og over 15 000 ansatte. Formell oppstart blir 1.1.2017, men allerede i siste halvår 2016 vil medlemmene av de to klyngene få et økt tilbud.

Tildelingen av status som NCE gir Aquatech Cluster muligheten for en tiårig finansiering fra Norwegian Innovation Clusters, klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

Visjonen for den nye klyngen er å utvikle teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Dette skal gjennomføres med bidrag til teknologiutvikling for lakseoppdrett i Norge og utvikling av teknologi for andre arter world-wide. I tillegg skal klyngen bidra på andre områder som eksempelvis kompetanseheving, markedsutvikling, nettverksaktiviteter m.v.