Velkommen til vår nye webside!

Aquatech Cluster har formell oppstart den 01.01.2017. Vår nye webside skal gjøre det enkelt å finne informasjon om klyngens medlemmer og aktiviteter, faglig og teknologisk utvikling i bransjen og skal også kunne brukes til profilering i inn- og utland.

Oppstart og finansiering av klyngen er først er på plass den 01.01. Derfor har vi ikke en fullstendig webside på plass ennå, kun tilstrekkelig informasjon til at vi er synlige på web. I det videre vil vi gjøre følgende under de ulike fanene i menyen:

Medlemmer
Her blir alle virksomhetene lagt ut med logo, koblet til virksomhetens egen webside. Etter hvert kommer også virksomhetens navn og en kort tekst om virksomheten. Siden klyngen har over hundre medlemmer, vil vi etterhvert lage en kategoriseringsløsning hvor man kan klikke på ulike kategorier og få opp grupper av bedrifter som leverer innen de ulike kategoriene. Bedriftene vil bli involvert i dette arbeidet – ingen blir kategorisert uten at de selv har sagt hvor de hører hjemme.

Prosjekter
Under denne fanen legges kort informasjon om prosjekter som er initiert av klyngen, som er utviklet hos klyngemedlemmer som følge av klyngens arbeid eller prosjekter som klyngen har blitt invitert inn i. Det er viktig å synliggjøre prosjekter! Her er midtnorske bedrifter altfor beskjedne! Uten prosjekter å vise til, vil klyngen fremstå som lite attraktiv. Vi oppfordrer derfor til å varsle oss om smått og stort – og vi vil selvsagt respektere behov for hemmelighold.

Faggrupper og nettverk
Under denne fanen kommer informasjon om interne nettverk og faggrupper i klyngen, eksempelvis faggrupper innen RAS-teknologi, avlusning, materialteknologi, internasjonalt markedsarbeid, havgående merder, service og support etc.
Noen fagområder er allerede definert, andre vil springe ut fra bedriftenes eller FoU-miljøenes arbeid og interesser. Ideelt sett bør alle klyngemedlemmer finne sin plass i en eller flere slike grupperinger. Det er i de mindre foraene utvikling skjer!

Publikasjoner
Under denne fanen vil du finne nytt om forskning, om markedsutvikling, trender etc. som kan ha betydning for din bedrift.
Her vil vi også legge ut seminarinnlegg og klyngens egne årsrapporter.

Om klyngen
Her ligger kort informasjon om selve klyngeprosjektet, om styringsgruppen, klyngens partnere og om teamet som leder klyngearbeidet.

Arrangementer
Klyngens egne arrrangementer legges her, samt andre relevante møteplasser for klyngens medlemmer. Etterhvert som aktivitetene øker vil vi markere tydelig hva som er egne og hva som er andres arrangementer.

Engelsk utgave av websiden
Hovedsiden blir på norsk. Men det kommer etterhvert et engelsk flagg oppe i høyre hjørne og engelsk innhold bak noen av menyfanene. Innholdet blir mer statisk enn på den norske siden, -tekst og bilder vil ha som hovedformål å selge inn medlemsbedriftene til utenlandske kunder.

Vi håper du blir fornøyd med websiden. Har du innspill eller ønsker – ta gjerne kontakt!