Havrommet er tema for Innovasjonkonferansen

Innovasjonskonferansen for vannbransjen er en årlig konferanse som tar for seg de seneste innovasjoner og teknologier innenfor vannbehandling. Årets konferanse arrangeres hos Miljødirektoratet i Oslo, tirsdag 7. mars, kl. 09.30 – 17.00.

Behovene hos sluttbrukere er i fokus og blir presentert på årets innovasjonskonferanse for vannbransjen.
Satsingsområdene ”Smart Byer” og ”Havrommet” er to sentrale og fremtidsrettede tema på årets innovasjonskonferanse for vannbransjen.
• Felles for begge satsingene er at vann er en viktig del av løsningen – men hva betyr dette for Vannbransjen?
• Hva trenger vi av ny teknologi for å utvikle framtidens byer på en smart og bærekraftig måte?
• Hvilke identifiserte teknologiutviklingsbehov har vi innen vann- og avløps- sektoren og innen oppdrettsnæringen?
• Hvilken posisjon bør Norge ta internasjonalt – hva skal vi satse på?
• Hvordan gå frem for å skape og lykkes med innovasjon?

Det blir mulighet til å diskutere indentifiserte teknologiutviklingsbehov i workshops.
Vi har tatt tilbakemeldingene på alvor – i årets konferanse blir det mer tid til mingling og nettverksbygging!
HELE PROGRAMMET SER DU HER
For mer informasjon og påmelding, se vanninnovasjon.no

Påmeldingsfrist: 25. februar.