Er du student og interessert i Akvakultur? Delta på TEKSET!

NCE Aquatech Cluster bidrar til at 30 studenter får delta på TEKSET!
Med bakgrunn i NCE Aquatech Cluster sin medarrangørrolle til innovasjonskonferansen TEKSET får nå 30 studenter mulighet til å delta. I samarbeid med bedrifter dekker NCE Aquatech Cluster kostnaden for studentenes deltakelse.

Studenter som har lyst til å delta bes sende en kort e-post med forklaring om hva din motivasjon for å delta er.

E-posten sendes til [email protected]

Påmeldingsfrist: 31.1.2017

PROGRAM FOR KONFERANSEN KAN LASTES NED HER