Møt studenter og bedrifter på Brohodekonferansen Vår – Havbruk

Foto: akvARENA. Bildet er fra en tidligere konferanse.

Den årlige Brohodekonferansen Vår arrangeres i Norveg (Rørvik), tirsdag 7. mars.
NTNU Brohode Havbruk stimulerer til samspill mellom bedrift, universitet og videregående skole for å oppnå økt innovasjonsevne hos alle involverte parter. Arrangementet skjer i samarbeid med NCE Aquatech Cluster.

Tilreisende er hjertelig velkommen til å bli med på Hurtigruta fra Trondheim mandag 6. mars. Om bord legges det opp til en idémyldring mellom studenter, forskere, næringsaktører, lærere og elever, om utfordringene enkeltbedrifter er opptatt av.

Brohodekonferanse illustrasjon I Brohodekonferanse illustrasjon II

Målet med arrangementet er å utløse nye Bachelor-, Master- og PhD-prosjekter som bidrar til en styrket havbruksnæring, med effektive løsninger, høyt kompetansenivå og bra rekruttering.

PROGRAM FOR BEDRIFTER

PROGRAM FOR STUDENTER

Bli med på Brohodekonferansen du også!
Detaljert informasjon om deltakelse, priser, transport (evt hurtigrute) finner du HER.
Dersom din påmelding inkluderer hurtigruta er fristen 5. februar