Vi minner om Forskningsrådets søknadsfrist den 15.2.2017

FHF ønsker å bidra til bedret fiskehelse og redusert tap ved produksjon av laks og ørret i sjø og lyser ut midler til tre prioriterte temaer; faktorer i settefiskfasen med betydning for vekst og overlevelse i sjøfasen, begrense sykdom forårsaket av Tenacibaculum, og bedre tarmhelse hos laksefisk.

Gjennom Forskningsrådet har FHF lyst ut totalt 50 millioner kroner, for 2 til 3 prosjekter innenfor hvert tema.

NCE Aquatech Cluster minner våre følgere om søknadsfristen den 15.2.2017.

For mer informasjon om utlysningen: Se Forskningsrådets nettside