Rekorddeltakelse på TEKSET!

I rekken av mange interessante innlegg orienterte forsker Kari Attramadal fra SINTEF om bakteriologisk balanse og kontroll i RAS. Foto: Marianne Brøttem.

360 deltakere møtte på settefisknæringens største norske konferanse, som i år hadde tittelen «Paradigmeskifte – et liv på lukket avdeling». Tittelen viser både til at utviklingen i stadig større grad går mot lukkede anlegg, både på land, ved land og til havs, og også til de mange foredragene som hadde ulike vinklinger inn mot problemstillinger og utfordringer knyttet til lukkede anlegg.

Konferansen fungerte også som en stor workshop for næringen. Gjennom sju såkalte «Blålappseanser» fordelt over to dager diskuterte deltakerne settefisknæringens utfordringer, muligheter, trender og mål. Diskusjonene ble loggført av studenter som deltok på alle bordene, og de blå lappene med deltakernes innspill ble deretter samlet inn. Disse skal brukes videre i arbeidet med å utvikle nye løsninger på næringens behov.

TEKSET arrangeres i år for fjerde gang, og har på rekordtid blitt settefiskbransjens viktigste nasjonale arena. En rekke aktører samarbeider om arrangementet: SalmoBreed, Philips, Lilleborg, AKVAGroup, Botngaard System, Forskningsrådet, SalMar, Cermac, SINTEF, Lerøy, Brønnbåteiernes Forening, Marine Harvest, FHF, Norsk Industri, SjømatNorge, Sævareid Fiskeanlegg og NCE Aquatech Cluster.

For mer informasjon om TEKSET – se www.tekset.no