Stranda Prolog med 13 millioners teknologiprosjekt for laksekjøling

Illustrasjon: Stranda Prolog: www.stranda.net

Prosjektet «Optimalisert og dokumentert kjøling av laks i Helix-tanker» har en ramme på 13 millioner kroner, fordelt på de neste tre årene. Støtten fra Forskningsrådet utgjør ca 40% av totalrammen, og resten kommer i form av egeninnsats fra Stranda Prolog, SalMar, lakseoppdretteren Bakkafrost fra Færøyene og Sintef.

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle teknologien i Stranda Prolog sine HeliX-tanker. HeliX tanker benyttes til levende kjøling før slakt, til utblødning og kjøling etter bløgging, til lagring etter sløying men før pakking og til modning før filetering. Tankene leveres både til lakseslakterier og mindre fiskefartøyer. Forskningsprosjektet skal optimalisere og dokumentere effekten av tankene, slik at fisken blir skånsomt behandlet og lakseslakteriene sikres en styrt, forutsigbar og effektiv kjøling.