NCE Aquatech Cluster utlyser 500.000 kroner til samarbeidsprosjekter

Hvert prosjekt kan søke om inntil 100.000 kroner. Søknadsfristen er 7. mai.

Målet med tiltaket er å gjøre veien litt kortere for klyngevirksomheter som trenger støtte til prosjekter som normalt ikke støttes av andre offentlige virkemidler.
Det stilles krav om at tre eller flere virksomheter samarbeider i hvert enkelt prosjekt, og at alle virksomhetene i prosjektene er klyngemedlemmer. Prosjektenes innhold må passe inn i NCE Aquatech Clusters formål:

NCE Aquatech Cluster arbeider for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren gjennom å utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global akvakulturbasert matproduksjon.

Klyngen arbeider innenfor 4 teknologiområder: Processing, aquaculture services, closed containment services, open sea aquaculture. Prosjektene det søkes midler til må kunne plasseres innenfor ett eller flere av disse områdene.

Interessert?
En kort presentasjon av tiltaket finner du HER.
Krav til søknaden finner du HER
Prosjektet må beskrives i oppsatt søknadsmal. Den finner du HER.
Søknaden sendes til klyngeleder Kristian Henriksen.