10 mill til forebyggende metoder mot lakselus – søknadsfrist 25.08.

Foto: Norsk Havbrukssenter

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) utlyser prosjektmidler til gjennomføring av eksperimentelle og/eller småskala studier for dokumentasjon av en metodes mulige effekt som forebyggende tiltak mot lakselus. Søker kan være oppfinner, utstyrsleverandør eller forskningsmiljø.
Det tas sikte på etablering av inntil 5 prosjekter, og søknadsfristen er 25. august.

Hele utlysningsteksten inklusiv kriterier til søknad finner du HER