Ytterligere 27 millioner til forebyggende tiltak mot lakselus – søknadsfrist 25.08.

Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) utlyser ytterligere 27 millioner til forebyggende tiltak mot lakselus. Denne utlysningen kommer i tillegg til tidligere utlysning på 10 millioner kroner.

Den nye utlysningen har tre forskjellige innretninger:

  • 20 millioner til demonstrasjonsforsøk og utprøving av nye forebyggende metoder mot lus i større skala og bedrifter som har nye metoder under utvikling med behov for pilottesting / demonstrasjonsforsøk der det allerede foreligger vitenskapelig dokumentasjon som sannsynliggjør effekt.
  • 4 mill. utlyses til utvikling av ny teknologi og metoder for automatisk registrering av lakselus i anlegg.
  • 3 mill. utlyses til utvikling av teknologi eller metode for å hindre utslipp av lus under avlusning ved norske anlegg.

Søker kan være en norsk sjømatbedrift i nært samarbeid med en eller flere teknologileverandører. Søker kan også være teknologileverandør under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid med sjømatbedrift(er).

For full utlysningstekst, retningslinjer og maler se HER.