Prototype for integrering og visualisering av data for landbasert oppdrett

Mobilt grensesnitt for å samle og visualisere data. Illustrasjon: Searis.

NCE Aquatech Cluster lyste i mai ut støtte til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor målet var å øke andelen prosjekter som kan komme i posisjon til videre finansiering gjennom eksempelvis Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Et av kravene var at minst tre eller flere bedrifter deltar, hvor alle måtte være partnere i NCE Aquatech. Prosjektene måtte representere noe innovativt og alle deltakerne i prosjektet skulle ha nytteverdi av gjennomføringen.
Et av prosjektene som fikk tildekt midler er initert av Searis AS i samarbeid med Marine Harvest ASA og Xylem Water Solutions AS.

Oppdrett genererer store datamengder som potensielt kan avdekke årsakssammenhenger av betydning for produksjon, dyrevelferd og lønnsomhet. Utfordringen er at dataene foreligger i ulike formater, systemer og med varierende kvalitet, og dermed er de krevende å samordne. Flere måleverdier kunne også vært logget

Nå skal det samarbeides om en løsning for å digitalisere oppgaver som i dag gjøres på papir, gjøre automatisk datafangst med moderne sensorteknologi og samle dataene og visualisere på tvers av kilder og formater i et nytt og intuitivt mobilt grensesnitt. Konseptet skal gi full oversikt over status og historikk i settefiskanlegg og gjøre det enkelt å ta i bruk data til forbedringer og økt kontroll.

Prosjektet vil gi en stor gjensidig nytteverdi for de tre bedriftene, da de representerer både kundebedrift med behov og to teknologileverandører med komplementerende produkter som sammen gir større verdi for kunden. Det vil tidlig bli avklart om det er grunnlag for å ta teknologien videre, både teknologisk, bruksmessig og kommersielt, slik at risikoen reduseres. Hvis testingen lykkes vil det bli søkt om offentlige midler for videreutvikling og kommersialisering av løsningen.