Brohodekonferanse Høst 17 – meld deg på i dag

Foto: NTNU Brohode Havbruk

Programmet for Brohodekonferansen Høst 2017 er nå klart. Årets tema er «Framtid i havets hender». NCE Aquatech er en av hovedarrangørene bak konferansen og flere av våre medlemmer er i tillegg representert i programmet. Dette blir en spennende konferanse med mange gode innlegg og diskusjoner!
Brohode Havbruk er et møtested for industrien, universitet og samfunnet.
Vi ønsker å bidra til utvikling av endringsagenter som kan svare på komplekse
utfordringer i havbrukssektoren. Det gjøres gjennom samarbeid på tvers av erfaring, kompetanse, alder og ved en gründertenkemåte i regi av Senter for fremragende utdanning (SFU) Engage.

 

Sted:  Frøya kultur- og kompetansesenter, Sistranda.
Dato: 31.10 – 01.11.

 

For fullstendig program og påmelding se HER.