EATiP – European Aquaculture Technology & Innovation Platform

EATiP er en europeisk samarbeidsplattform for teknologi og innovasjon innen akvakultur. NCE Aquatech Cluster er representert i EATiP. I en workshop i oktober 2017 fikk vi presentert fakta om hva som skjer innen akvakultur i andre europeiske land, samt i noen land i Sørøst-Asia, se her!

På EATiP’s nettside finner du utlysninger som og nyheter fra europeiske prosjekter. For midler og info til samarbeid med Sørøst-Asia, se her.

EATiP’s 3 viktigste prioriteter er:

  • ETABLERE sterkere relasjon mellom akvakulturindustrien og konsumenten
  • SIKRE en bærekraftig akvakultursektor
  • KONSOLIDERE rollen og viktigheten av akvakultur i samfunnet.

EATiP har etablert ekspertgrupper innen 8 temaer:
1. Produktkvalitet og trygghet/helse for konsumenten
2. Teknologi og systemer
3. Styre/beherske biologisk livssyklus
4. Bærekraftig produksjon av fôr
5. Integrering med miljøet
6. Kunnskapsledelse
7. Akvatisk dyrehelse og velferd
8. Sosioøkonomi, ledelse og styresett