EU-kroner til innovasjon og samarbeid i Sørøst-Asia

www.eurastip.eu

Grip muligheten for EU-støtte til utvikling innen bærekraftig akvakultur i samarbeid med aktører i Sørøst-Asia! Utvekslingsstipend på opptil € 3000 kan søkes gjennom EURASTiP-programmet (www.eurastip.eu) innen den 29. februar 2018.

Informasjon og søknadsskjema finnes her.

Hva er EURASTiP?

«The European Asian aquaculture Technology and innovation Platform» (EURASTiP) er et tre års forsknings- utviklings- og innovasjonsprosjekt som er finansiert gjennom programmet EU Horizon 2020. Prosjektet er bevilget gjennom en utlysning som skal fremme samarbeid mellom Europa og Sørøst-Asia om bærekraftig akvakultur.