Framtidens teknologibehov i oppdrettsbransjen gav engasjement

Teknologibehovsanalysen var tema for høstens klyngesamling. De blodferske resultatene fra INAQ og Norfakta ble presentert av Arnt-Ivar Kverndal, med påfølgende plenumsdiskusjon. Resultatene ble bearbeidet videre i en tretrinns workshop, hvor livlige diskusjoner om utfordringer og løsninger resulterte i flere prosjekt-idéer. Workshopen ble avrundet med avstemning over hvilke prosjekter som kunne være «low hanging fruits» og hvilke som var mer spenstige og visjonære. Flere interessenter tegnet seg på som mulige prosjektdeltagere, og klyngeledelsen vil legge til rette for videre oppfølging og være behjelpelige med å foreslå finansieringskilder.

Workshopen var også ispedd faglige inspirasjonsforedrag. Hans V. Bjelland (SINTEF Ocean) tok for seg utfordringer i eksponert havbruk, og Ragnhild Elefteriadis (SINTEF Raufoss) gav eksempler på automatisering og robotisering i annen industri som også er relevant for fisk. Tore Norheim Hagtun (Searis) fortalte om klyngeprosjekt på visualisering av data på tablet, mens Frode Halvorsen (NTNU, SFU Engage) tilbød studenthjelp til lynrask og intensiv problemløsing for bedriftene.

Arnt-Ivar Kverndal, INAQ

Etter samlingen ble det omvisning og hyggelig sosialt samvær på E.C. Dahls Pub og Kjøkken.