SkatteFUNN ga payback på 2,28 millioner kroner – ny runde i januar!

Forskningsrådet godkjente alle søknadene som NCE-bedriftene iverksatte på workshop hos Fosen Innovasjon i juli og august. Totalrammen budsjettert for prosjektene var til sammen 12,5 millioner NOK, og bevilgningen på 20 % ble følgelig 2,28 millioner, sett bort fra noen små begrensninger i innhold. Nå er det bare å føre timer og utgifter, så dette var nok vel anvendt tid! Nye workshops vil holdes den 24. januar 2018 kl 09:00 – 15:00 (Fosen Innovasjon, Vanvikan) og den 23. mai, 2018 (Vanvikan eller Trondheim).

Påmeldingsinformasjon kommer, men sett av datoen allerede nå!