Smarte markedsførere

Smidesang & Lyng klarte å engasjere kursdeltagerne fra NCE Aquatech Cluster. Foto: Kari Thyholt

Et spennende kurs i internasjonal og digital markedsføring gikk denne uken av stabelen hos Smidesang & Lyng i Trondheim, i regi av NCE Aquatech Cluster. Her fikk deltakerne øve på både markedsplanlegging og posisjonering med enkle verktøy som åpenbart kan gi stor gevinst. Det ble også demonstrert hvordan videoer kan brukes i sosiale medier for å fange kundens oppmerksomhet i en travel hverdag. Slike kanaler blir stadig mer aktuelle også i business-to-business markedsføring, og gjerne i en mix med andre metoder. I internasjonal markedsføring er ikke bare språket, men også forståelse for kulturen viktig for å nå frem. Dette og mange andre gullkorn kunne man ta med seg!