Global Aquatech Summit – Enabling technologies for ocean space

Foto: North Atlantic Seafood Forum

Sammen med Norsk Industri, SINTEF Ocean og North Atlantic Seafood Forum, setter NCE Aquatech Cluster global profilering av norsk havbruksteknologi på dagsorden. De fire aktørene går sammen om konferansen Global Aquatech Summit, som skal arrangeres på dag 0 av North Atlantic Seafood Forum.

6. mars går konferansen av stabelen og har som mål om å vise fra verdensledende norsk teknologi og framtidige løsninger for verdens havbruksnæring.

– Dette er et direkte tilsvar til regjeringens mål om økt profilering av smarte norske klima- og miljøløsninger, sier Kristian Henriksen, daglig leder i NCE Aquatech

Matproduksjon i havet er svært effektiv og tidligere analyser av klimautslipp fra oppdrett av laks, har vist at den er betydelig mer effektiv enn både storfe- og svineproduksjon.

Verdens matbehov er estimert til å øke med 69% fram mot 2050, matproduksjon fra havet vil være en av de viktige bidragsyterne for realisering av dette målet.

– Men alle snakker om målet, ingen snakker om verktøyene som skal få oss dit, sier Karl Almås i SINTEF Ocean

Rapporten Verdiskapning basert på produktive hav 2050 viste i 2012 til en potensiell omsetningsverdi fra norske teknologileverandører på 124 milliarder kroner i 2050. For å nå dette målet må det bygges steg for steg.

– Denne konferansen er et slikt steg, og vi ønsker å koble verdensledende norske teknologileverandører tettere med globale interessenter. I tillegg ønsker vi å sette Norge på kartet, fortsetter Stål Heggelund i Norsk Industri

Jørgen J. Lund, sjef for North Atlantic Seafood Forum (NASF) ønsker Global Aquatech Summit konferansen velkommen til NASF arenaen.

– Vi ser frem til samarbeidet med NCE Aquatech, SINTEF Ocean og Norsk Industri. Sammen kan vi etablere en verdensledende møteplass innenfor rammen av NASF, hvor jo allerede mer enn 950 toppledere i verdens sjømatnæring og investorer deltar hvert år, sier Lund

Ved å bygge opp denne arenaen, får Norge to globale møtepunkter for havbruksteknologi, AquaNor og NorFishing i august og Global Aquatech Summit i mars.

–   Er en på jakt etter økt matproduksjon eller havbruksteknologi, skal Norge være det første utenlandske interessenter tenker på, avslutter Henriksen.