God Jul og Godt Nytt År!

Vi vil med dette ønske alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år!
Med oppstart 1.1.2017, er NCE Aquatech en av Norges nyeste nasjonale klynger. Likevel har 2017 vært et innholdsrikt år i klyngen og vi i klyngeledelsen vil takke alle som har deltatt i klyngens aktiviteter.

I tillegg til møteplasser som frokostmøter, studieturer og fagforum, konferanser som Årskonferansen, TEKSET og TEKMAR og internasjonale arenaer som EATiP, har klyngens satsning på både større og mindre prosjekter gitt resultater.
Noen av resultatene fra 2017 er:

  • Klyngen har selv støttet fem innovasjonsprosjekter hvor totalt 14 av klyngens partnere er involvert
  • To innovasjonsprosjekter fått støtte gjennom en egen klyngeutlysning i miljøteknologiordningen
  • SkatteFunn workshop gav 4 prosjekter med totalt 2,3 mNOK i innvilget støtte til NCE-bedriftene som deltok.
  • Kompetansemeglerrollen i DistriktForsk har resultert i flere søknader og realiserte prosjekter
  • Brohode Havbruk 2050 fikk den 9.desember 11,3 millioner i støtte og skal jobbe for tettere kontakt mellom næringslivet, forskere og studenter

Aktivitetene for 2018 er snart klare og mange er allerede lansert på våre hjemmesider. Som i 2017 blir det både lukkede klyngearrangement og åpne møteplasser.

Vi vil i den forbindelse spesielt informere om frokostmøtet i Flatanger den 25. januar og Årskonferansen den 27. februar.

I mellomtiden ønsker vi dere alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen,
Ledelsen i NCE Aquatech