Behov for ny kompetanse i virksomheten?

NTNU Bridge er koblingsportal mellom studenter på NTNU og arbeidslivet. Organisasjonen vil besøke Gjøvik, Ålesund og alle større campus i Trondheim under kampanjeperioden – både med stands på campus og som del av karrieredager. Har du en åpen stilling eller oppgave som må løses, er dette et godt tidspunkt å nå ut til studentene på!

Les mer og se kampanjevideo her.