KORAL, et nytt rengjøringskonsept

Foto: Hallgeir Solberg AS

Koral er en revolusjonerende nyhet som skal bedre fiskehelsen og fiskevelferden på miljømessig og bærekraftig måte, ved å samle opp alt materiale fra rengjøringsprosessene av sjøbaserte merdesystemer.

NCE Aquatech Cluster har bevilget forprosjektmidler til design og første uttesting av konseptet. Hallgeir Solberg AS er patentinnehaver og prosjektleder, og har TermoSveis AS og Vamec AS med på laget i dette prosjektet.

Gjennom samarbeid med NCE Aquatech Cluster og Fosen Innovasjon AS har KORAL også fått forprosjektstøtte fra Distriktforsk (Forregionen) til dokumentasjon i samarbeid med SINTEF Ocean, samt støtte i SkatteFUNN-ordningen.

Hallgeir Solberg AS har som mål å utvikle enkle systemer til å øke fiskevelferden, forebygge sykdommer, redusere lusepåslag og øke lønnsomheten for havbruksnæringen. Gjennom å øke fokus på systematisk rengjøring og hygienetiltak også under vann, vil disse målene kunne nås. Alt av løsnet materiale under vaskeprosessene må samles inn og bringes i land for enten destruksjon eller for videre behandling til videre utnyttelse.

TermoSveis AS produserer halvfabrikater av plast ved sveising av rør og rørdeler, salg og deltagelse i annen tilhørende virksomhet.

Vamec AS er en mekanisk bedrift rettet mot næringsliv og private. De maskinerer i cnc-styrte maskiner, utfører reparasjoner, renovering og bygging av maskiner og utstyr. Vamec foretar også nyproduksjon av deler.