Programmet for årets Storby Marin konferanse er sluppet

En nasjonal konferanse for de som tilrettelegger for næringsutvikling i den blå sektor.

Havrommet er pekt på som et av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping.
Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere protein til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.

Program:
10:00    Åpning og velkommen ved styreleder Karl Almås, Styreleder Storby Marin
10:20    Norge som «hub» for marin forskning og utvikling, ved Statsråd
10:45    Trondheim som vertskapsby for nasjonal og internasjonal kompetanse v/ M. Wolden, Rådmann i Trondheim
11:10    Strategier for vertskapsattraktivitet v/ Ida Marie Pinnerød, ordfører i Bodø
11:35     Universitetet i Tromsø som attraktant for internasjonale aktører v/Anne Husebekk , Rektor
12:00    Lunsj
13:00    NMK , «Center of Gravity» v/ daglig leder Kaj B. Westre, Norsk Maritimt kompetansesenter
13:20    Er infrastruktur avgjørende for attraktiviteten ? v/ Espen Susegg , Adm. dir. SIVA.
13:40    Kritiske faktorer for attraktivitetet. v/ Geir Ove Ystmark , Adm.dir. Sjømat Norge
14:00    Kort kaffepause
14:20    Hva er attraktivt for en internasjonal aktør?  v/ TBA
14:40    Norge, en god attraktant for internasjonale investorer ? v/  Hogne Tyssø, Holbergfondene
15:00    Paneldiskusjon ved Kathrine Tveiterås (styremedlem og dekan ved UiT)  og Kristian Henriksen (NCE Aquatech)
15:30    Slutt

Når: 30 januar 2018
Hvor: Plenumsalen M17, Regjeringskvartalet, Møllergata

Arrangementet er gratis.

For påmelding og mer info se her.