Utstyr til trippelvaksinering

Foto: PHARMAQ AS

PHARMAQ AS har sammen med SalMar og Lerøy Seafood Group fått klyngemidler til utvikling av manuelt utstyr som muliggjør vaksinering med tre forskjellige vaksiner i én injeksjon.

Fiskesykdommen yersiniose, som tradisjonelt har vært et settefiskproblem, anses nå å være en av de mest tapsbringende sykdommene for matfiskoppdrettere i Midt-Norge. PHARMAQ har utviklet en vaksine mot yersiniose (ALPHA DIP ERM Salar), en dyppvaksine som skal gi beskyttelse til fisk i settefiskanlegg. Imidlertid har utfordringen med yersiniose i sjøvann ført til at oppdrettere har injisert AD ERM Salar sammen med multivalent oljevaksine, ved bruk av vaksinasjonsmaskin. Dette har vist seg å gi beskyttelse i hele sjøfasen. Det finnes altså maskiner som kan håndtere slik saminjeksjon, men ikke manuelt utstyr. I løpet av 2018 kan det i tillegg bli aktuelt å vaksinere med PD-vaksine, det vil si hele tre vaksiner i ett stikk.

For å få dette til må man utvikle manuelle trippelinjeksjonspistoler, slik at alle oppdrettere kan få vaksinert mot aktuelle sykdommer. Slik kan man forbedre fiskehelsen og få redusert dødeligheten på fisk i norsk oppdrettsnæring.