Automatisk biomasse-estimering klar for markedet

BioScope settes ut i merd. Foto: OptoScale

Så slapp OptoScale nyheten! Resultatene fra BioScope plassert i SalMar sine merder viste seg å stemme overens med faktisk vekt etter slakting, og det på laks i alle størrelser. Både snittvekt og vektfordeling traff godt!

Sven Jørund Kolstø er sivilingeniør, daglig leder og gründer i OptoScale AS. Han ble blant annet kåret til «årets innovatør» i Ledertalentene 2017. Foto: OptoScale.

OptoScale AS er startup-bedrift i Trondheim og ny partner i NCE Aquatech Cluster. De gjør i disse dager gjennombrudd med BioScope, som kan senkes ned i merd og måle laksens biomasse i sanntid. Selskapet har lagt mye innsats i å gjøre systemet lett å installere, vedlikeholde og bruke, både for røktere og ledere på anlegg. Nylig fikk de bekreftet det glade budskap at teknologien virker, så nå kan kundene bare komme. Som medhjelpere har de blant annet hatt SalMar, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og CoFounder. I sin videre teknologiutvikling vil de gjerne også samarbeide med andre klyngebedrifter.

– Vi har holdt en lav profil, helt til resultatene kom! Nå vet vi at resultatene er veldig gode, faktisk bedre enn forventet, sier Sven J Kolstø (CEO).

 

Slik virker BioScope

Han viser frem en demonstrasjonsvideo.

– Vi har et kamera i sjøen. Laksen svømmer rundt, og på filmen kan vi se at det er dårlig kontrast. Det er vanskelig å skille fiskene i stimen fra hverandre og fra omgivelsene i merden. Når vi så lar BioScope sende lys i et stripemønster bort på fisken, ser vi at stripene bøyer seg avhengig av hvor tykk fisken er.

Strukturert lys kombinert med to kameraer gir informasjon om fiskens omriss og hvor tykk den er, slik at en 3D-modell kan beregnes. Fra demonstrasjonsvideo på www.optoscale.no. Foto: Sven Jørund Kolstø

Filmen viser tydelig hvordan de buede svart-hvitt-stripene får frem fasongen på alle individene som passerer i vannmassene.

– Dette mønsteret fanges opp av to høyoppløste kameraer, og vi får generert 3D-modeller, som du ser her. Ut fra denne informasjonen blir vekten beregnet. Enheten gjør i snitt 15.000 målinger per dag, og dette kommer vi snart til å doble.

Et så høyt antall målinger kombinert med gode modeller burde i teorien gi et godt estimat kan man tenke, og helt riktig! Ferske resultater fra to merder viser så lavt som henholdsvis 0,40 og 0,46 prosent avvik mellom estimert biomasse og faktisk målt vekt i slakteri.

Sven forklarer videre hvordan kunden enkelt kan sjekke status i alle merdene sine i et brukervennlig dashboard.

– Data på nettet viser blant annet fordeling i vektklasser og vekst i merdene i forhold til hverandre. Her kan man også følge med på om BioScope har gjort et godt vekstestimat, ut fra hvor mange målinger den har gjort siste døgn. Hvis det er få målinger, er dette tydelig markert, og da kan det være nødvendig med vask av vinduene.

 

Bedriften OptoScale

Sivilingeniør Sven Kolstø startet selskapet OptoScale sammen med Eiolf Vikhagen (CTO), som har en doktorgrad i fysikk og solid erfaring i å utvikle måleinstrumenter i samarbeid med kunder.

Joachim Spange i arbeid med BioScope, her flankert av Sven Kolstø og Ingar Nerbø. Foto: Kari Thyholt

– Eiolf er veldig dyktig og god å ha med! I tillegg har vi to yngre karer på programmering (Filip Henrik Larsen og Joachim Spange) med bakgrunn i kybernetikk og beregningsfysikk, Ingar Nerbø med doktorgrad i fysikk og Einar Wangberg, som er maskiningeniør.

– Vi er seks, og vi kommer til å vokse mer ved å ansette driftspersonell, så dette skal bli bra!

Sven Kolstø viser frem de nye, romslige lokalene på Lade, hvor BioScope skal produseres. Et midlertidig testbasseng er i bruk i påvente av mer at mer permanente fasiliteter bygges. Foto: Kari Thyholt

OptoScale har akkurat flyttet inn i romslige lokaler i fellesskap med en annen bedrift på Lade. Her har de også rigget seg til med midlertidig testbasseng i påvente av større basseng.

– Det er en spennende periode nå. Vi ansetter snart flere og setter i gang produksjonen og det første salget. Det er litt nervepirrende, for vi må gjøre ting riktig når vi skal levere til kunder. – Det er kjekt det også, forsikrer Sven.

Artikkelen på iLaks.no den 29. mai er blitt lest av mange, og mens vi snakker, kommer det inn henvendelser fra potensielle kunder som vil komme og se. Selskapet ser ut til å ha forutsetninger for å kunne håndtere overgangen til kommersiell fase.

– Det er CoFounder som leder selskapet. Vi har totalt 17 selskaper i porteføljen som vi leder eller har ledet. Forretningsmodellen vår er å gå inn i tidlige startups i Trondheim.

 

Klyngemedlem

OptoScale er nylig blitt partner i NCE Aquatech Cluster. Sven verdsetter at klyngen har satt internasjonalisering på agendaen og forteller ellers at firmaet er påmeldt fagforum for Sensorikk, monitorering og styresystemer.

BioScope kan heises ned i vannet etter et solid oppheng. F.v. Einar Wangberg og Sven Jørund Kolstø. Foto: OptoScale.

– Alle som har behov for å måle laksen sin kan komme til oss, og det hadde vært interessant å samarbeide med klyngemedlemmer om nye produkter. Vi tenker på å utvikle nye produkter som kan bygge videre på teknologien vår, og ønsker spesielt å komme opp med et verktøy som fanger opp fiskens velferd ut fra adferd. I dag mangler det utstyr som kan si noe om slike parametere i merdene, og som ser hver enkelt fisk. Eksisterende velferdsindikatorer og måter å registrere og observere disse er definert på en konkret og bra måte i håndboken fra FishWell-prosjektet, men vi tenker altså å ta selve metodikken et skritt videre.

Sven understreker at OptoScale ønsker å fokusere på adferd som sier noe om hvordan fisken har det på generell basis, og ikke nødvendigvis knyttet til hvordan den reagerer på utstyr som brukes i merder.

– Hvis noen har lyst å jobbe med oss på dette, vil vi gjerne det. Vi kommer til å kjøre et forskningsløp i løpet av våren. Her trengs det blant annet en fiskeadferdsbiolog, men finnes akkurat denne kompetansen i klyngen?

– Andre samarbeidprosjekter i klyngen er også av interesse. Forskjellige typer sensorteknologi kan kobles opp på samme enhet, og hvis noen har spesielle målere som vi bør ha, så er vi åpne for å ta inn det.

 

Tekst: Kari Thyholt, NCE Aquatech Cluster.