30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger – mulighet til å delta på webinar for mer informasjon!

Innovasjon Norge utlyser tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner for å styrke utviklingen i marine og maritime næringer.
Søknadsfrist 01. juni 2018.

Utlysningen retter seg mot bedrifter registert i Norge som har utviklingsprosjekter knyttet til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor maritime og marine næringer.

Innovasjon Norge er ute etter prosjekter som bidrar til blant annet:

  • Økt konkurranseevne
  • Reduserte kostnader
  • Økt effektivitet
  • Bedre lønnsomhet
  • Større verdiskaping 
  • Bærekraftig utvikling

Det gjennomføres webinar med mer informasjon om utlysningen 22. mars kl. 09:00 – 09:30 og 12. april kl. 09:00 – 09:30.

Les mer om utlysningen.