Blått Kompetansesenter inviterer til Algeseminar

Alger er hovedtema når Blått Kompetansesenter i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune inviterer til seminar 21. mars.

Blandt seminarets tema og foredragsholdere er:

  • Alger i den videregående skolen – Elisabeth Jensen og Ellen Johansen, Guri Kunna vgs
  • Dyrking av tare – erfaringer og planer – Jon Funderud, Seaweed Energi Solutions
  • Algesatsing – Brynjar Balstad, Nutrimar Seaweed
  • Satsing på alger – Jessica Flores, North Atlantic Seaweed
  • Høsting, ferdigprodukt og matkurs med alger – Tove C Fasting, Frøya Tare
  • Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag – Ole Jacob Broch, SINTEF

Se fullstendig invitasjon og link til påmelding.