Proteiner fra insekt

www.pixabay.com

Botngaard Bioprotix har sammen med Rambøll og Inaq fått klyngemidler til en mulighetsstudie for lokalisering av fabrikk for proteiner fra insekt.

Botngaard Bioprotix er etablert for å utvikle og bygge en produksjonsfabrikk for å skape proteiner til dyrefôr fra insekter. I dette tidligfase delprosjektet vil de gjennomføre en mulighetsstudie for beste lokalisering av et «state of the art» produksjonsanlegg, med kvalitativt høy presisjon. I tillegg vil de kartlegge aktuelle leverandører av produkter og tjenester til anlegget. Resultatet fra forprosjektet vil være sentralt med tanke på mulig finansiering. Hvis produksjonsanlegget realiseres vil det bli det første av sitt slag i Norden.