Reisestøtte til Sørøst-Asia

Vil du reise til Sørøst-Asia for å utveksle idéer til innovasjon og utvikle samarbeid og strategiske partnerskap? Industri, forskere og utdannere på alle nivåer i akvakultursektoren i Europa og Sørøst-Asia kan søke opptil €3000 i reisestøtte gjennom EURASTIP-prosjektet.

Fristen er 29. mars, 2018.

Se flyer og http://eurastip.eu/exchanges/ for mer informasjon.

Partnere i NCE Aquatech Cluster og andre medlemsklynger i EATiP vil bli prioritert i utdelingen.