Ocean Week 2018: Oceans in Change

Den 7.-9. mai går Ocean Week av stabelen, med spennende dager og mange gode foredragsholdere! Den 9. mai vil vår fagforumsleder innen RAS og slam fortelle om nettopp dette temaet, SinkabergHansen sitt ENOVA-støttede energiprosjekt vil bli presentert av prosjektpartner Enoco, og Fornybarklyngen som vi også samarbeider med, vil følge opp med fremtidsmuligheter for havbruk på energifronten.

Delta på Norges viktigste møteplass for blå vekst: Ocean week 2018!

Ocean week arrangeres for fjerde gang, 7.-9. mai 2018 av NTNU og SINTEF. Temaet for årets konferanse er hav i endring. Næringsliv, forskere, studenter, politikere og forvaltning inviteres til en oppdatering på siste nytt innen havteknologi. Konferansen fokuserer på hvilket ansvar og muligheter et hav i endring gir Norge som sjøfartsnasjon.

Du blir blant annet oppdatert på:

  • ny teknologi innen selvkjørende skip
  • maritime mikrosatelitter og undervanns gruvedrift
  • hvordan blå teknologi kan sørge for mat og energi til en stadig økende befolkning
  • hvordan rense og holde havet fritt for plast

Påmeldingsfristen er 27. april.

Nettside med full info og registrering finnes her.

Flyer med oversikt over arrangementet finnes her.

 

.