Prosjektetablererstøtte fra Forskningsrådet til Horisont 2020 – prosjekter

Forskningsrådet tilbyr støtte til bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta i Horisont 2020-prosjekter gjennom instrumentet PES2020. Du kan få støtte til søknadsskriving, etablere nettverk, finne riktig utlysning og partnersøk. Størrelsen på støtten varierer med type søknad og hvilken rolle bedriften er tenkt i prosjektet.  Tilleggsstøtte kan også bevilges dersom søknaden får god vurdering hos EU-kommisjonen. Forskningsrådet har laget en kort film som omhandler prosjektetableringstøtte, og denne kan ses under:

Dersom man ikke har en konkret søknad enda, kan man også motta støtte til reiser og deltagelse på arrangementer for å få mer kunnskap om Horisont 2020, profilere seg som mulig partner i prosjekter, diskutere ideer med andre, samt bygge nettverk. Reisestøtten er begrenset til 20 000 kr pr person, begrenset til 100 000 kr pr søknad. Se informasjonsfilm fra Forskningsrådet under:

Mer informasjon kan også finnes på Forskningsrådet sine hjemmesider for PES2020 virkemidlet: www.forskningsradet.no/pes2020