140 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen maritim sektor

Forskningsrådets program «Maritim virksomhet og offshore operasjoner» (MAROFF) har lyst ut midler som bedrifter og organisasjoner kan søke på. Søknadsfristen er 10.10.2018 kl 13.00, og det er mulighet for å få tilbakemelding på frivillige skisser levert innen den 29. august.

Utlysningen omfatter alle temaer i MAROFFs programplan (tilgjengelig i utlysningen). MAROFF har følgende mål:

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene

Utlysningen inkluderer alle temaer i programplanen, men har to delområder:

a) MAROFF: Alle områder i MAROFFs programplan med unntak delområdet b-HAVTEK som er beskrevet i punkt b nedenfor.

b) HAVTEK: Stort fellesløft for havteknologi mellom MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2 og MARINFORSK.

Les mer og søk her.