40 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor havbruk

Forskningsrådets program «HAVBRUK2» har lyst ut midler som bedrifter og organisasjoner kan søke på. Søknadsfristen er 10.10.2018 kl 13.00, og det er mulighet for å få tilbakemelding på frivillige skisser levert innen den 29. august.

Om programmet
Stort program for havbruksforskning skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning.

HAVBRUK er et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi. Programmet har et klart næringsfokus og retter seg mot hele verdikjeden i havbruk fram til konsument. Programmet dekker først og fremst verdikjeden for laksefisk, men også produksjon av andre arter, med hovedvekt på arter på lavere trofisk nivå i tillegg til rensefisk. Bærekraftig vekst i norsk havbruk er førende for all prosjektstøtte i HAVBRUK. På samme måte er god fiskevelferd, etisk produksjon, sunn og trygg mat grunnleggende for all aktivitet i programmet.

Dette er nærmere beskrevet i revidert programplan for HAVBRUK (tilgjengelig i utlysningen).

Tematiske føringer
Utlysningen inkluderer alle temaer i programplanen, men er inndelt i to delområder:

a)      HAVBRUK: Alle områder i HAVBRUKs programplan med unntak delområdet b-HAVTEK som er beskrevet i punkt b nedenfor.

b)      HAVTEK: Stort fellesløft for havteknologi mellom MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2, og MARINFORSK.

 

Les mer og søk her.