Fagforumene har prosjektidéer og vil søke midler

Modifisert fra www.pixabay.com

Klyngens fem fagforumer har hatt flere møter med spennende befaringer og brainstorminger. Dette har resultert i konkrete prosjektidéer, og noen er godt modne for søknad om offentlig støtte. Alle klyngens bedrifter kan bli med på fagforum og søknader om midler, som er høyaktuelt nå. Første mulighet til å henge seg på blir i Rørvik den 31. mai – 1. juni. Innovasjon Norge kommer også!

Vi vil ikke gå inn på de eksakte idéene her, men mange lurer kanskje på hvor langt fagforumene er kommet i arbeidet med å få til prosjektsamarbeid. Her kommer en liten status, samt hva som er nært forestående og hva vi tenker på sikt.

Status og nært forestående aktiviteter

Fagforum for Automatisering i prosessindustrien har i regi av SINTEF fått sendt inn en første overordnet prosjektskisse til Norges Forskningsråd. Som underlag for denne søknaden om forskerprosjekt har blant annet SinkabergHansen flagget mange konkrete utfordringer som har vært diskutert i fagforumene. Dette er fine forretningsmuligheter for leverandørbedriftene som klarer å løse disse. Bedriftene vil være hjertelig velkomne som referansebedrifter til prosjektet og gi støtte-erklæring allerede i søknadsfasen, slik at søknaden blir godt forankret. Etter hvert vil bedriftene også kunne dra nytte av resultatene og eventuelt søke «spin of»-prosjekter på egen hånd. Det er Harry Westavik hos SINTEF holder i denne søknaden. En gruppe bedrifter jobber også sammen med å få søkt midler til en av idéene som har vært diskutert.

Førstkommende torsdag blir det møte i nevnte fagforum i Rørvik, med både videre prosjektutvikling og lærerik sightseeing hos SinkabergHansen og Vital Rørvik. Innovasjon Norge blir med og kan gi innspill om passende finansieringsmuligheter. Her kan også prosjektidéer som ønskes holdt hemmelig drøftes under fire øyne med mulige samarbeidspartnere eller de som bevilger midler!

Fagforum for ROV og AUV har også konkrete og gjennomarbeidede prosjektidéer, og Fagforum for sikre marine operasjoner og avlusing har en lang liste idéer fra sine møter. På torsdag kveld til fredag vil disse to fagforumene møtes i Rørvik for å diskutere prosjektmuligheter som tematisk går på tvers av de to forumene. Treffet åpner med besøk hos sikkerhetssenteret i Rørvik, og vi vil besøke Nærøysund Aquaservice. Innovasjon Norge vil være til stede for å gi råd om finansieringsmuligheter på de prosjektidéene som blir gjennomgått. Val FoU vil fortelle om hva de kan tilby, og Midt-Norsk Havbruk kommer for å fortelle om Aquatrazom.

Fagforum for RAS og Slam har mange medlemmer, og de har generert en rekke idéer på workshop. Temaene spenner vidt, så den 12. juni vil det bli to separate Skype-møter spisset inn mot de to temaene RAS og Slam. Her skal det prioriteres blant prosjektidéer, og bedrifter som ønsker å fokusere innen ett av de to områdene kan velge fritt hva de vil være med på. Påmeldingen er åpnet. Det kan komme til å bli flere slike spissede møter fremover.

Fagforum for sensorikk, monitorering og styresystemer forbereder sitt neste møte den 20. juni. Som resultat av forutgående møter er det sendt ut to prosjekt-idéer til fagforumsmedlemmene, som de kan vurdere deltagelse i å videreutvikle til en søknad.

Det er fullt mulig å melde seg på arrangementene i Rørvik til neste uke. Arrangementene finnes i denne linken.

Mer informasjon om de ulike fagforumene finnes her.

Videre fremover

Vi har jobbet mye med å generere prosjekter som svarer til behovene som ble avdekt i  teknologibehovsanalysen. I tillegg har vi tatt med behov som oppdrettere har flagget direkte i fagforumene, eksempelvis innen foredling. Vi har altså fokusert på markedets behov for teknologi. Vi ser at fagforumenes fokus vil gå litt i bølger, via brainstormingsfaser, konkretisering av idéer og fokus på å søke midler. Søknader er viktige nå som fristene nærmer seg. Fremover vil vi også spisse fokuset mot teknologier som kan forbedre eksisterende produkter og tjenester. Ved å ta med oss dette gode innspillet fra styringsgruppen, håper vi å hjelpe bedriftene med å møte markedsbehovene ved å være helt i forskningsfronten. Nye fagforumer f eks innen internasjonalisering er også på trappene, og vi har også mottatt innspill om å utvide tilbudet for de som ikke finner de nåværende fagforumene helt relevante. Dette er herved på agendaen!