Generasjonsskiftet

Vår partner AquaGen arrangerer den 28. og 29. mai konferansen Generasjonsskiftet. Det er satt sammen et meget spennende program, hvor flere av klyngens partnere er representert.

Blant foredragsholderne finner vi

  • Nina Santi, AquaGen – 50år med lakseavl, en forutsetning for en livskraftig og lønnsom næring
  • Frode Blakstad, INAQ – Trafikklyssystemet og bedre utnytting av eksisterende MTB
  • Klemet Steen, Lerøy Seafood Group – Forutsetninger for en vellykket storsmoltproduksjon
  • Vidar Myhre, Spillfree – Riktig fôring, en forutsetning for god fiskevelferd og rask tilvekst

For mer informasjon og påmelding se: https://generasjonsskiftet.no/