INNOSKISSE – et godt tilbud fra Forskningsrådet

Gjennom INNOSKISSE tilbyr Forskningsrådet søkere muligheten til å sende inn prosjektskisser for å få råd og veiledning før man eventuelt legger mye tid og ressurser i en fullstendig søknad om Innovasjonsprosjekt. Innsending av skisse er frivillig.

INNOSKISSE har som mål å:

  • gi søkere råd om hvilken programutlysning som vil kunne være relevant for søkers prosjekt, eventuelt andre finansieringsordninger
  • veilede søkere i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt
  • Unngå at søkere legger mye arbeid i å utforme fullstendige søknader når et prosjekt åpenbart ikke vil være konkurransedyktig.

Skissefristen er løpende frem til 29.08.18 kl. 13:00.