Innovasjonstalen 2018 – klyngens nestleder på talerstolen

Onsdag 06. juni kl. 08:00 – 10:00 inviterer Innovasjon Norge i samarbeid med NCE Aquatech Cluster til INNOVASJONSTALEN 2018 på DIGS i Trondheim.

«Hvilken verdiskaping bidrar internasjonale eiere med og hvordan kan vi gjøre Norge og Trøndelag enda mer attraktivt å investere i? Hvordan kan bedrifter og klynger jobbe med internasjonal merkevarebygging? Vi lanserer Norges utstillingsvindu for bærekraftige løsninger hvor Trønderske bedrifter, produkter og tjenester får muligheten til å bli profilert globalt.»

Program:

  • Innovasjonstalen 2018 v/ Vigdis Harsvik, direktør Innovasjon Norge Trøndelag
  • Merkevarebygging i klynger v/ Bjørn Damhaug, nestleder NCE Aquatech Cluster
  • Hvordan kan Brand Norway styrke bedrifters internasjonale posisjon? v/ Morten Hegdal, daglig leder Winns
  • Internasjonalt eierskap – trussel eller mulighet? v/ Øyvind Strøm, Marketing Director and Site Manager Microchip Norway

Følg denne linken for påmelding.