Morefish tilbyr vannkvalitetskurs for RAS operatører

Morefish ønsker å bidra til at bransjen styrker sin kunnskap innenfor RAS og har sett at det er behov for bedre forståelse for vannkvalitet i anlegg. De avholder derfor vannkvalitetskurs for RAS operatører. Fokuset er på settefisk og Svein Martinsen og David Owen vil være forelesere.

Tematikk vil være:
–             Retningslinjer for vannkvalitet i RAS
–             pH regulering og styring av alkalinitet
–             Gass i RAS – lufting, tilsetting og overvåking
–             Partikkelhåndtering og slambehandling
–             Stress
–             Desinfeksjon og mikrobiologi
–             Strømsetting i kar
–             Murphys Law i RAS
–             Håndtering av metaller fra inntaksvannet
–             H2S – overvåking og forebygging
–             Måling av vannkvalitet og analyseprogram

Følgende kurs er planlagt:

31.05-1.06
Vannkvalitetskurs på Blåbasen i Trondheim (få plasser igjen)

27.06-28.06
Vannkvalitetskurs ved Marineholmen i Bergen

For påmelding eller administrative spørsmål ta kontakt med: [email protected]