På jakt etter ny kompetanse?

Som en av kjernepartnerne i BROHODE HAVBRUK 2050 vil NCE Aquatech legge sterkere til rette for samarbeid mellom studenter og næringsliv.

Årshjul NTNU

Det eksisterer allerede flere mulige koblingspunkter mellom næringsliv og student, men vi opplever at informasjon om disse er for dårlig tilgjengelig for næringslivet.

NCE Aquatech har derfor laget et årshjul som viser arrangementene på NTNU hvor studenter og bedrifter som interesserer seg for sjømatnæringen kan møtes. Årshjulet viser både dato for arrangementene og viktige frister å merke seg for påmelding.

Årshjulet vil oppdateres en gang per semester og deles på vår nettside. Trykk her for å se siste versjon.

NTNU Bridge vil formidle informasjonen videre til studentene.

Dersom du og din bedrift ønsker å delta aktivt på noen av arrangementene, ta kontakt med oss i NCE Aquatech.

Vi håper å se dere på flere av disse arrangementene gjennom året.