Slik skal vi skape økt kompetanse og attraktivitet

I en kronikk på tekfisk.no tar klyngeleder Kristian Henriksen tak i utfordringen med at kun 5% av unge under 30 år ønsker å jobbe i sjømatnæringen (ref. undersøkelse i regi av Sjømatrådet).
«Gjennom BROHODE HAVBRUK 2050 vil det blant annet utvikles etter- og videreutdanning, utvikles en ny spesialisering(minor) innen havbruk for ingeniørstudenter på NTNU, legges sterkere til rette for samarbeid mellom studenter og næringsliv, og sist, men ikke minst, legges til rette for bedre involvering av næringslivet i undervisningen.

Som en av kjernepartnerne i BROHODE HAVBRUK 2050 ser vi i NCE Aquatech Cluster på dette som en viktig milepæl for både utviklingen av nye utdanningsløp og økt tilgang på kompetanse for våre partnerbedrifter. Gjennom aktiv involvering av næringsliv, utdanningsinstitusjon og studenter er vi sikre på at de under 30 år i framtiden vil syns at sjømatnæringen og tilhørende leverandørindustri er en attraktiv og spennende arbeidsplass, og ikke kun en viktig framtidsnæring for Norge.» skriver Henriksen i sin kronikk.

Les kronikken i sin helhet på tekfisk.no