Ny utlysning til Bedriftsnettverk kommer i juni

Innovasjon Norges virkemiddel Bedriftsnettverk har ny utlysning i juni med søknadsfrist 15. september. Her kan man søke om inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år.

Utlysningene i 2018 retter seg mot nye kommersielle strategiske bedriftsnettverksprosjekter (3-årige hovedprosjekter) som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge. Det overordnede målet er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv gjennom strategisk bedriftssamarbeid.

Støtteordningen kan være midt i blinken for våre medlemmer, eksempelvis de som gjennom i klyngens fagfora har oppdaget muligheter for langsiktig strategisk samarbeid. Nettverket kan bestå av tre eller flere SMB-bedrifter langs en verdikjede eller på tvers av bransjer og sektorer. Flere regioner kan være representert, store bedrifter kan delta (men uten å dominere), samt bedrifter i utlandet og én offentlig organisasjon. Gründere er spesielt påtenkt.

Les mer om bedriftsnettverk.