Doktorspire i bedriften?

Har du eller noen andre i bedriften din ambisjon om å ta doktorgrad ved NTNU? Da kan Forskningsrådets ordning om Nærings-ph.d. være noe for dere.

Nærings-ph.d. vil si at kandidaten kan ta doktorgrad mens han/hun fortsatt er ansatt i bedriften. Bedriften vil da få finansiert 50% av stipendiatsatsen* i de tre årene doktorgradsløpet går.

Målet med Nærings-ph.d. – programmet er blant annet å sikre at forskningen er næringsrettet, samtidig som at det utdannes forskere med kunnskap som er relevant for bedriften de er ansatt i.

Tre parter nyter godt av ordningen:

 • Bedriften får ny kompetanse og bedre kontakter innenfor akademia, samtidig som ph.d.-løpet delfinansieres.
 • Gradsgivende forskningsinstitusjon får ny næringslivsrelevant kunnskap og bedriftskontakt
 • Kandidaten selv får både doktorgrad og forskningsrelatert arbeidserfaring

NCE Aquatech Cluster har gjennom prosjektet Brohode Havbruk 2050 og i samarbeid med NTNU mulighet til å bistå bedrifter som ønsker mer informasjon om ordningen. Klyngen er også tilgjengelig som støttespiller i søknadsprosessen og oppfølging av kandidater før, underveis og etter.

Verdt å vite om nærings-ph.d.:

Bedriften

 • er søker og mottaker av midler
 • må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU
 • må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon
 • må dokumentere relevans

Kandidaten

 • er ansatt i bedriften
 • fordeler sin tid mellom bedrift og gradsgivende institusjon
 • skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift

Tildeling

 • gis med forbehold om opptak til organisert doktorgradsstudium og samarbeidsavtale mellom bedriften og gradsgivende institusjon
 • gis for en periode på 3 år (100 % støtte per år) eller 4 år (75 % støtte per år)
 • rask saksbehandling

Se også forskningsrådets side om ordningen her: https://www.forskningsradet.no/prognett-naeringsphd/Forside/1253952592767

Her kan man også lese historier og erfaringer fra tidligere kandidater: https://www.forskningsradet.no/prognett-naeringsphd/Mot_vare_kandidater/1253961769788

*)Stipendiatsatsen er på 1 067 000 i 2018. Satsen forutsetter at doktorgraden utføres på 3 år, ref pkt 2 under Tildeling.