8 virksomheter leverte fire søknader til Innovasjonsrammen! Snart ny mulighet!

www.pixabay.com

Hele 8 klyngebedrifter ble med på totalt fire søknader til Innovasjon Norge om forstudie/forprosjektmidler i regi av Innovasjonsrammen. Selv om søknadsfristen kun var 14 dager etter utlysning, mobiliserte bedriftene fram gode og relevante søknader.  Ble du ikke med i denne runden? En ny mulighet byr seg allerede i september.

Siden Innovasjon Norge også iverksatte nye søknadsrutiner, gikk klyngeteamet ut med en «kokebok» på nettsiden og i nyhetsbrev. Innen den korte fristen ble det lite tid til å mobilisere enda flere bedrifter og forprosjekter, men de fire søknadene som kom inn var godt forankret i klyngens strategier, fagfora og andre initiativer i NCE Aquatech. Dermed kom samtlige med i klyngens samlesøknad til Innovasjon Norge, og nå krysser vi fingrene!

Nye muligheter

Da det er ny frist allerede i september, kan det være lurt å forberede forprosjektsøknader løpende fremover. Her er det fritt fram for egne idéer, eller kanskje en fagforums-idé venter på en eier? Ta gjerne kontakt med klyngeledelsen for løpende rådgivning. Involver gjerne partnere selv, eksempelvis fra fagforum eller noen utenfor klyngen, eller få hjelp av klyngeledelsen til å koble på interesserte.

Da vi er godt over 100 partnere i klyngen, er nettsiden, nyhetsbrevene og invitasjonsmailer våre viktigste informasjonskanaler. Vi håper at interesserte følger aktivt med på tips om prosjektmuligheter både her og i dokumenter fra sine fagfora. Gi gjerne beskjed til klyngeledelsen hvis flere i bedriften ønsker disse tipsene direkte i sin egen mail-boks.