Forskningsrådet inviterer til åpen dag for næringslivet og offentlig sektor

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din virksomhet, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag i Trondheim 13. juni, i samarbeid med Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune og SIVA. Her får man innlegg fra arrangørene om de ulike støtteordningene, innlegg fra bedrifter om erfaring med forskning og innovasjon i tillegg til mulighet for samtaler med rådgivere fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommunen, SIVA og de andre deltakerne.

Les mer.