Innovasjon Norge utlyser midler til forprosjekt sirkulærøkonomi

Innovasjon Norge utlyser inntil 500.000,- til forprosjekt på sirkulærøkonomi.

«Sirkulærøkonomi er et viktig stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Sirkulærøkonomi handler om å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Her finnes et stort rom for innovasjon og nye forretningsmuligheter. Vi tror det finnes gode prosjektideer i næringslivet for nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Derfor lyser vi ut midler til etablerte bedrifter som har prosjektidéer på dette området som de ønsker å arbeide videre med» sier Innovasjon Norge i sin utlysning.

Utlysningen rettes mot norske bedrifter i alle størrelser og alle sektorer med formål om å styrke bedriftens konkurransekraft.

Søknadsfrist: 17. september 2018

Innovasjon Norge inviterer til to informasjonsmøter knyttet til utlysning sirkulærøkonomi.

Tirsdag 19. juni kl. 09:00-09:30

Tirsdag 14. august kl. 09:00-09:30

Les mer på Innovasjon Norge sine sider.