Suksessfullt seminar i Chile

Foto: Innovasjon Norge - Flatsetsund, AquaOptima og PatoGen AS deler erfaringer med klyngesamarbeid

Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Chile arrangerte, i samarbeid med NCE Aquatech, et oppdrettseminar i Puerto Varas den 30. mai.

Seminaret trakk over 60 personer fra den Chilenske oppdrettsnæringen og fikk god pressedekning i Chilensk bransjemedia.

Fra NCE Aquatech var partnerbedriftene AquaOptima og Flatsetsund Engineering representert.

Med bakgrunn i oppslutningen rundt dette seminaret arbeider NCE Aquatech, i samarbeid med Innovasjon Norge og ambassaden i Chile, med videre oppfølging for markedstiltak i Chile. Det vurderes blant annet om NCE Aquatech skal arrangere et klyngearrangement under Aqua Sur. Høres dette interessant ut for din virksomhet? Ta kontakt med klyngeleder Kristian Henriksen på [email protected]