Trenger du midler til å gjennomføre et kommersielt prosjekt som retter seg mot Arktis eller Russland?

Innovasjon Norge har satt av 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter i Arktis og Russland i perioden 2014-19. Bakgrunnen for utlysningen er at Innovasjon Norge på vegne av Utenriksdepartementet skal styrke næringssamarbeidet med Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis.

Hvem kan få finansiering?

 • Søker (bedrift eller organisasjon) må være etablert i Norge
 • Prosjektene må gjennomføres i Norge eller i samarbeid med partnere i andre land: nordiske naboer, Russland, øvrige arktiske land og andre internasjonale aktører med interesse for nordområdene

Hva kan finansieres?

 • Prosjektene må ha et (direkte eller indirekte) kommersielt formål
 • Man kan få støtte til alle faser (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt)
 • Kan få støtte til:
  • ekstern konsulentbistand og deltakelse på messer
  • rådgivnings- og innovasjonssupporttjenester
  • opplæring
  • forskning og utvikling

Innovasjon Norge behandler søknadene fortløpende, slik at det er ingen søknadsfrister å forholde seg til.

NB: For prosjekter som ikke kan støttes innenfor områder nevnt ovenfor, men som allikevel er i hht. ordningens intensjoner, kan det gis støtte etter regelverket om bagatellmessig støtte. Regelverket innebærer at det offentlige kan tildele støtte til et foretak på opp til 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår.

Les mer om vilkår og hva Innovasjon Norge vektlegger i søknadene

 

Spørsmål?

Kontakt:

Innovasjon Norges kontor i Trondheim

Vigdis Harsvik, Direktør
Telefon: + (47) 73 87 62 85
Mobil: + (47) 480 52 950
E-post: Vigdis.Harsvik @ innovasjonnorge.no

Innovasjon Norges kontor i Vadsø – Avdeling for Arktis & Russland

Ola S. Smeby, Direktør
1. Andersensgate 4, 9800 Vadsø
Telefon: + (47) 45 29 69 99
E-post: ola.smeby @ innovasjonnorge.no

Morten Brugård
Mobil:+ (47) 97 66 76 04
E-post: morten.brugard @ innovasjonnorge.no