Innovasjonsrammen: Vil ha fisken i kø for registrering!

AquaGen, Flatsetsund og VisionTech var blant de fire konsortiene fra NCE Aquatech Cluster som leverte en særdeles god søknad og fikk støtte til forprosjekt gjennom Innovasjonsrammen.

Søkerne
AQUA GEN AS har siden starten av 70-tallet hatt avlsprogram for laks og regnbueørret, noe som har vært av stor betydning for oppdrettsnæringen i Norge. I dag har de like stor drift i Chile som i Norge, samt aktiviteter også i Skottland. De har oså avlsprogram på tilapia og rognkjeks, samt en forskningsgruppe innen genetikk på NMBU. I fremtiden ønsker de økt automasjonsgrad, og de ser at stadig fremgang i avlsarbeidet krever mer effektive metoder for å innhente data på individnivå.

Flatsetsund Engineering har bred erfaring med pumping av fisk, og har i det siste utviklet en avluser som også ønskes brukt til dataregistrering. De har allerede et system integrert i avluseren for veiing av fisk.

VisionTech har erfaring med automasjon, og har kompetanse når det gjelder å knytte signaler fra systemer sammen og håndtere signalene.

Prosjekt «Automatisk registrering av vekt og lengde på laks på individnivå»
Laksen hos AquaGen blir merket med en RFID-tag når den er 5-10 gram. Målet er å komme frem til et system som kan lese fiskens RFID-tag, og med dette knytte måling av vekt/lengde til ID-nummeret mens fisken er sin naturlige omgivelse, vann. Dette er tenkt gjort i forbindelse med avlusing, som uansett gjøres jevnlig, og hvor man har god kontroll på fisken siden den føres gjennom rør. Det skal utvikles system slik at det kommer kun én fisk om gangen gjennom røret.

Det fins i dag ingen system som pumper fisken og samtidig sørger for at fisken går i en «køordning». Slik registrering gjøres i dag i luft, i en storstilt, ressurskrevende operasjon som er lite optimal for fiskevelferd. Fisken trenges i merden, håves opp i et bedøvelsesbad, håndteres manuelt og sendes på transportbånd hvor RFID og vekt måles.