Kapret støtte til digitalisering!

Searis

Bedriftene i NCE Aquatech Cluster slo til med de fire beste søknadene om forprosjekter gjennom Innovasjonsrammen! Dermed ble det full uttelling, og Searis med samarbeidspartner Marine Harvest var blant gratulantene!

Searis
Searis ble stiftet av fire studenter ved kybernetikk og robotikk ved NTNU og har siden oppstarten i 2012 arbeidet med ulike bedrifter innen industri og oppdrett. Selskapet har åtte ansatte og er i vekst.

Searis utvikler plattformen og programvaren Clarify som samler inn data fra prosessutstyr, maskiner, sensorer og programvare for visualisering og enklere samarbeid. Dataen som samles benyttes også inn i maskinlæring og kunstig intelligens for å kunne hjelpe oppdrettere til å avverge trusler tidligere. Selskapets fokus fremover er videre utvikling og kommersialisering av Clarify inn mot oppdrettsnæringen i Norge, for deretter å ta produktet ut til et internasjonalt marked innen oppdrett og annen industri.

Prosjektet «Digitalisering av settefiskproduksjon»
Settefiskproduksjon er komplisert biologisk industriell produksjon som avhenger av mange ulike faktorer. Dagens utfordring er at man har for liten kontroll med de ulike parameterne som styrer og har innvirkning på prosessen. Man har noe sensorikk og det gjennomføres manuelle målinger/observasjoner, men denne verdifulle dataen eksisterer i silosystemer. Dette gjør det vanskelig for oppdretter å ha fullstendig oversikt og kunne ta i bruk data til kontinuerlig forbedring.

Det bevilgede forprosjektet bygger videre på forstudien «Digifisk» som ble støttet av NCE Aquatech Cluster i 2017. Her ble det gjennomført en avgrenset test med et av Marine Harvests gjennomstrømsanlegg, knyttet til digitalisering av manuell føring i kombinasjon med sensordata og visualisering/bruk av denne dataen.

Forprosjektet vil ta dette arbeidet videre og sikre at både teknologi og forretningsmodell kan utvikles i tråd med målsetningen om kommersialisering av løsningen for oppdrettsnæringen generelt. Teknologien skal videreutvikles og verifiseres ytterligere på eksisterende test-anlegg, samt ved et av Marine Harvests nyeste og største RAS-anlegg, for å sikre et konsept som er teknologisk og kommersielt levedyktig.

Vi ønsker lykke til med forprosjektet!