Sikret støtte til hydrodynamisk modellering av store oktogonale kar!

AquaOptima og Overhalla Betongbygg var blant Aquatech-bedriftene som alle leverte gode søknader og fikk støtte til sine forprosjekter gjennom Innovasjonsrammen!

Søkerne
AquaOptima har utviklet og industrialisert en rekke produkter som er inkludert i ECOFISH ™, et komplett system for selvrensing av kar. De har konstruert og levert RAS-anlegg for en lang rekke arter til mer enn 35 land, og de satser også tungt i Norge. AquaOptima har erfaring med både design og drift av oppdrettsanlegg, FoU og leverer totalprosjekt i samarbeid med nasjonale og internasjonale leverandører/eksperter.

Overhalla Betongbygg AS som er samarbeidpartner i prosjektet, har sammenfallende interesser med AquaOptima i forhold til optimal utforming og dokumentasjon av optimal hydrodynamikk i store, åttekantede oppdrettskar.

Prosjektet
Forprosjektet skal gi dokumentasjon som beskriver hydrodynamikken til store tanker med den typen kardesign, vann- og oksygenfordelingssystem og fjerningsteknikk som AquaOptima bruker.

Det skal undersøkes hvordan den interne hydrodynamikken i store kar på land varierer med forskjellig diameter, innløpskonfigurasjon, og antall og posisjonering av disse. Likeså ulike fordelinger av vannstrømmen mellom senterutløp og sideutløp, ulike forhold mellom høyde og diameter på karet, samt helning på gulv mot senter. Dette vil fortelle hvordan vannhastigheten og dannelsen av virvler påvirkes, partikkelbevegelsen og fordelingen av dem, samt gi viktig informasjon om vannkvaliteten i hele oppdrettsvolumet.

Modelleringen vil dermed gi viktig informasjon som sikrer optimal konstruksjon, vannkvalitet, produksjon og fiskevelferd. Dette vil også føre til trygg og optimal design av anlegg og ideell produksjon av fisk. Med dette vil AquaOptima i enda større grad sikre optimal drift, fiskeytelse og god pris. Hydrodynamikken vil bli analysert ved hjelp av avanserte matematiske beregninger og datamodelleringer, og man vil simulere effekten av fisk på hele dynamikken og legge til analytisk informasjon om oksygenfordeling.

Resultatene av forprosjektet, uttestinger og etter hvert et mulig hovedprosjekt vil gi bedriftene svært nyttig og viktig informasjon som sikrer gode løsninger for akvakultursektoren, både internasjonalt og nasjonalt.  Det vil også bli lagd en video som viser partiklenes bevegelser ved hjelp av animasjon, som vil kunne brukes i markedsføring.

Vi ønsker lykke til med dette spennende forprosjektet!

Foto: Terje Aamodt/Nofima